Tuberculum minus

Humerus Nedir – Humerus Kemiği Anatomisi

Tuberculum minus

Humerus kemiği üst ekstremite kemikleri içerisinde en uzun olan iki uçlu bir kemiktir. Bu yazımızda sırasıyla humerus nedir, humerus neresi, humerus anatomisi, humerus başı, humerus bölümleri, humerus kemiği kasları, humerus kemiği eklemleri, humerus kemiği hastalıkları ve humerus kırığı konusundan bahsedeceğiz.

İçerikler;

Humerus Nedir

Humerus nedir mr sonucunda humerus ifadesini görenlerin merak ettiği bir kavramdır. Humerus nedir konusunu kısaca şu şekilde açıklayalım. Humerus kol kemiğimizin latince adıdır.

Humerus Neresi

Humerus neresi sorusuda humerus nedir kadar merak edilen bir sorudur. Humerus neresi sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Humerus kemiği omzumuz ile dirseğimiz arasında ki kısımda yer alan kemiktir.

Humerus Anatomisi

Humerus anatomisi üst ekstremite kemikleri içerisinde en iyi bilinmesi gereken kemik anatomisidir diyebiliriz. Humerus kemiği proksimalde skapula kemiği ile eklem yaparken distalde radius ve ulna kemiği ile eklem yapar.

Humerus kemiği bir çok kas için başlangıç (origo) ve bitiş (insertio) noktaları oluşturacak şekilde özelleşmiştir bu yüzden humerus anatomisi önemlidir. Bizde bu yazımızda humerus anatomisini humerusun bölümlerine göre üç kısımda inceleyeceğiz.

 • Humerus proksimali
 • Humerus şaftı
 • Humerus distali

Humerus Proksimali

Humerusun proksimalinde ki önemli anatomik bölümler humerus başı (caput humeri),  humerus anatomik boyun (collum anatomicum), humerusu cerrahi boyun, büyük tüberkül (tuberculum majus) ve küçük tüberküldür (tuberculum minus).

Humerus başı skapula kemiği ile glunehumeral eklemi yaparak kolun gövdeye bağlanmasını sağlar. Humerus başı büyük tüberkül, küçük tüberkül ve anatomik boyun ile bağlantılıdır. Humerus baş kısmında ki tüberküller (tuberculum majus ve tuberculum minus) kas ve ligamentlerin humerus kemiğine yapışma noktalarıdır.

Resim üzerinden bu kısımların görünümleri şu şekildedir.

Intertuberküler sulkus

Tuberculum majus ve tuberculum minus intertuberküler sulkus birbirinden ayrılmaktadır. Biceps brachii kasının uzun başı intertuberkuler sulkus boyunca ilerler ayrıca pektoralis major kası, teres major kası ve latissimus dorsi kasının tendonları intertuberküler sulkusun kenarlarına yapışır.

Humerusun tuberkulum majus ve tuberkulum minus kısımları rotator cuff kasları için yapışma, insertio yeridir. Tuberkulum majus’a üç rotator cuff kası; supraspinatus, infraspinatus ve teres minor kası yapışarak sonlanır (insertio yapar).

Son rotator manşet kası olan subsapularis kası ise tuberkulum minus’a yapışarak insertio yapar yani bu kısımda sonlanır.

Humerusun cerrahi boynu tüberküllerden humerus şaftına doğru ilerler. Şimdi humerus şaftı ve anatomisinden bahsedelim.

Humerus Şaftı

Humerus şaftının Anterior, lateral ve medial olmak üzere üç sınırı ve anterolateral, anteromedial ve posterior olarak adlandırılan üç yüzeyi vardır.

Humerusun şaftı, deltoid tüberositesi ve radial çizgi (spiral groove) gibi önemli kısımları içerir. Deltoid tuberosity ve radial çizgi (spiral groove) çeşitli kaslar için bağlantı bölgesidir.

Humerus şaftının lateral tarafında deltoid kasının insertio yaptığı yer tuberositas deltoid’dir.

Radyal çizgi (spiral groove) ise oluk humerusun arka yüzeyinden aşağı doğru, deltoid tüberositeye paralel olarak uzanan sığ bir çöküntüdür. Radial sinir ve a.profunda brachii bu çizgi boyunca uzanır.

Aşağıdaki kaslar şaft boyunca humerusa önden var arkadan yapışırlar.

 • Humerus kemiğine anteriordan yapışan kaslar: Coracobrachialis, deltoid, brachialis, brachioradialis
 • Humerus kemiğine posteriordan yapışan kaslar: Triceps kasının medial ve later başı

Humerus Distali

Humerus kemiğinin distal kısmında yani alt ucunda lateral ve medial epikondiller önemli yapılardır. Bu kısımlarda ön kol kasları için bağlantı noktasıdır.

Humerusun lateral ve medial sınırları medial ve lateral epikondiler sırtlar oluşturur.  Her ikisi de dirsekte palpe edilebilir. Medial epikondil lateral epikondilden daha büyük olduğu için daha kolay palpe edilir. Ulnar sinir medial epikondilin arka tarafı boyunca ön koldan geçer ve medial epikondil bölgesinde palpe edilebilir.

Lateral Epikondil

Lateral epikondil ön kolun ve parmakların ekstansör kaslarının başlangıç yani origo noktasıdır. Bu bölgeye yapışan kaslarda ön kolun tekrarlı ekstansiyon yönünde kullanılmasına bağlı olarak sıklıkla inflamasyon meydana gelir. Lateral epikondile yapışan kasların bu bölgede ki hasarları lateral epikondilit yani tenisçi dirseği hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Lateral epikondile yapışan (origo yapan) kaslar şunlardır;

 • Anconeus kası
 • Extensor carpi radialis brevis
 • Extensor carpi ulnaris
 • Extensor digiti minimi
 • Extensor digitorum
 • Supinator kası

Medial epikondil ön kolun ve parmakların fleksör kasları ile pronotar teres kasının origo yani başlangıç noktasıdır. Bu bölgede el bileğinin tekrar fleksiyon hareketine bağlı olarak tıpkı lateral epikondil bölgesinde olduğu gibi inflamasyonlar oluşmaktadır. Bu bölgede meydana gelen kas yaralanmaları medial epikondilit yani golfçü dirseği olarak adlandırılır.

Med ialepikondile yapışan (origo yapan) kaslar şunlardır;

 • Flexor carpi radialis
 • Flexor carpi ulnaris
 • Flexor digitorum superficialis
 • Palmaris longus
 • Pronator teres

Humerusun distalinde bulunan troklea ve capitulum da önemli yapılardır. Troklea medialde bulunur ve kemiğin posterioruna uzanır.

Troklea

Dirsek genişletilmiş pozisyonda olduğunda, troklea posterior ve inferior yonde ulna ile temas halindedir. Bununla birlikte dirsek büküldüğünde posterior bölüm artık temas halinde değildir, çünkü trochlea humerusun anterior yönüne doğru kayar.

Capitulum

Capitulum, humerusun lateral kondilin ön ve alt yüzeylerini örten konveks ve yuvarlak bir yüzeydir. Trokleadan farklı olarak humerusun arka yüzünü kapatmaz. Radius başı ile ilişkilidir. Kol ekstansiyon pozisyondayken alt yüz ulna kemiği ile temas halindedir, fakat dirsek fleksiyon pozisyonundayken radius kemiğinin başı humerusun anterior yönüne doğru kayar.

Troklea’nın laterali ve capitulum, humerus kemiğinin radius kemiği ile yaptığı eklemin eklem yüzeyini oluşturur.

Olekronan Fossa ve Koronoid Fossa

Humerusun distal kısmında bulunan diğer üç önemli yapıda koronoid fossa, radial fossa ve olekranon fossa olarak bilinen üç çöküntüdür. Dirsekte meydana gelen hareket sırasında önkol kemikleri bu fossalara girerler.

Dirsek ekstansiyon pozisyonundayken ulna kemiği olekranon fossa içine girer. Dirsek fleksiyonu sırasında ise ulna koronoid fossa içine yerleşir.

Humerus Eklemleri

Humerus eklemleri 1 i yukarıda 2 si aşağıda olmak üzere 3 adettir. Bunlar; glenohumeral eklem, humeroradial eklem ve humeroulnar eklemdir.

Humerus Kemiği Hastalıkları

Humerus kemiği travmalar veya sistemik hastalıklardan sık sık etkilenmektedir. Humerus kemiğinde meydana gelen hastalıkları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Humerus başında subkortikal kist
 • Humerus tümörleri
 • Humerus kisti
 • Humerus başında kistik lezyon
 • Humerus başı çıkığı
 • Humerus kırığı
 • Humerus üst uç kırığı
 • Humerus şaftı kırığı
 • Humerus başı kırığı
 • Humerus distal uç kırığı
 • Humerus fraktürü
 • Humerus alt uç kırığı
 • Humerus cisim kırıkları
 • Humerus diafiz kırığı
 • Humerus gövde kırığı
 • Humerus lateral kondil kırığı
 • Humerus lateral epikondil kırığı
 • Humerus medial epikondil kırığı
 • Humerus proksimal uç kırıkları

Источник: https://fizyoo.com/humerus-kemigi/

Oberarm und Ellenbogen

Tuberculum minus

Der Oberarm ist Teil der oberen Extremität: Das Schultergelenk verbindet ihn mit dem Rumpf und dem Schultergürtel, während er über das Ellenbogengelenk mit dem Unterarm verbunden ist. Einerseits bewegen die Muskeln des Oberarms das Schultergelenk, andererseits sorgen sie für dessen Stabilität.

Neben Bewegungen des Ellenbogengelenks (z.B. Flexion und Extension) sind die Oberarmmuskeln auch für die Drehung des Unterarms (Pronation und Supination) mitverantwortlich.

Zwischen den Muskeln des Oberarms verlaufen wichtige Leitungsbahnen, die für die Blutversorgung und Innervation der gesamten oberen Extremität bedeutend sind.

Der sogenannte Recessus sacciformis ist eine wichtige Reservefalte der Gelenkkapsel am Radiuskopf, die Raum für die Drehbewegung des Unterarms (Pronation und Supination) gewährt!

Chassaignac-Lähmung
Bei Kleinkindern sind die Bänder des Ellenbogengelenks elastischer als beim Erwachsenen. Daher kann es durch eine Einwärtsdrehung des Unterarms mit gleichzeitigem Zug am gestreckten Arm zu einer Subluxation des Speichenköpfchens kommen.

Dies führt zu einer schmerzhaften Bewegungseinschränkung des Armes, der daraufhin in Flexions- und Pronationsstellung gehalten wird (daher der Name „Lähmung“). Das Gelenk kann meist einfach reponiert werden, indem der Unterarm gestreckt und nach außen rotiert wird.

Exkurs – Hueter-Linie (ohne Audio)

Die Muskeln des Oberarms lassen sich zwei Gruppen – Flexoren und Extensoren – zuordnen. Sie werden von der gemeinsamen Oberarmfaszie (Fascia brachii) umhüllt und durch das mediale und das laterale Septum intermusculare in eine Flexoren- und eine Extensorenloge aufgeteilt.

Flexoren des Oberarms

Beide Flexoren des Oberarms werden durch den N. musculocutaneus innerviert!

Der M. biceps brachii ist bei gebeugtem Ellenbogengelenk der stärkste Supinator und Kennmuskel für die Rückenmarkssegmente C5 und C6!

Bizepssehnenruptur
Bei Ruptur des Caput longum des M. biceps brachii kommt es zu einem sog. Humeruskopfhochstand. Grund dafür ist, dass der Humeruskopf von der langen Bizepssehne nicht mehr an die Schultergelenksfläche gedrückt wird und die Wirkung der Rumpfwandmuskulatur überwiegt.

Extensoren des Oberarms

Beide Extensoren des Oberarms werden durch den N. radialis innerviert!

Der M. triceps brachii ist der Kennmuskel für das Rückenmarkssegment C7. Seine Funktion wird über den Trizepssehnenreflex geprüft!

Welche Knochen sind am Ellenbogengelenk beteiligt, welche Bewegungen ermöglicht es und wie bezeichnet man diesen Gelenktyp?

Muskeln

Nenne Ursprung, Ansatz und Innervation der Flexoren des Oberarms!

Welcher Muskel ist bei gebeugtem Ellenbogengelenk der stärkste Supinator?

Welche Rückenmarkssegmente können mit dem Bizepssehnenreflex geprüft werden?

Welche Funktion hat der M. triceps brachii?

Eine Sammlung von allgemeineren und offeneren Fragen zu den verschiedenen prüfungsrelevanten Themen findest du im Kapitel Beispielfragen aus dem mündlichen Physikum.

In Kooperation mit Meditricks bieten wir dir durchdachte Merkhilfen zum Einprägen relevanter Fakten, dies sind animierte Videos und Erkundungsbilder. Die Inhalte sind vielfach auf AMBOSS abgestimmt oder ergänzend.

Viele Meditricks gibt es in Lang- und Kurzfassung, oder mit Basis- und Expertenwissen, Quiz und Kurzwiederholung. Eine Übersicht über alle Inhalte findest du in dem Kapitel Meditricks.

Meditricks gibt es in unterschiedlichen Paketen – welche, siehst du im Shop.

Ваше здоровье
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: